• Oynaqların və oynaqətraflı toxumaların punsksiyası
  • Oynaqlardan mayenin çəkilməsi, irriqasiyası və dərman maddəsinin yeridilməsi
  • Oynaqdaxili kortikosteroid və  xondroprotektortoların yeridilməsi
  • Onurğa sütununda  paravertebral oynaqların punksiyası və dərman maddəsinin yeridilməsi