Ultrasəs müayinəsi

PERİFERİK OYNAQLAR VƏ ONURĞA SÜTUNU (EULAR tövsiyəsi)

 •   Diz Oynağı
 •   Aşıq-daban oynağı
 •   Bud-çanaq oynağı
 •   Dirsək  oynağı
 •   Çiyin   oynağı
 •   Mil-bilək və əl  daragi oynaqları
 •   Onurğa sütunu 

ABDOMEN 

 •   Qaraciyər
 •   Öd kisəsi
 •   Mədəaltı vəzi
 •   Dalaq
 •   Böyrəklər

UROLOJİ PAKET

 •   Böyrəklər
 •   Sidik kisəsi
 •   Prostat vəzi
 •   Qaliq sidik
 •   Xayalar

GİNEKOLOJİ PAKET

 •   Ginekoloji (transabdominal)
 •   Ginekoloji (transvaqinal)
 •   Follikulometriya (transabdominal)
 •   Follikulometriya (transvaqinal)

HAMİLƏLİK

 •   I    tremestr  hamiləlik
 •   II   tremestr  hamiləlik
 •   III  tremestr  hamiləlik
 •   Hamiləlikdə qüsurların təyini

ENDOKRİN VƏZLƏR

 •   Böyrəküstü vəz
 •   Qalxanvari vəz

ORQAN VƏ DAMARLARIN DOPPLER MÜAYİNƏSİ

 •   Braxeosefal arteriyalarının doppleroqrafiyası
 •   Yuxarı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası 
 •   Yuxarı ətraf venalarının doppleroqrafiyası
 •   Aşağı ətraf arteriyalarının doppleroqrafiyası
 •   Abdominal aortanın doppleroqrafiyası
 •   Skrotal doppleroqrafiya
 •   Abdominal doppleroqrafiya
 •   Qalxanvari vəzin doppleroqrafiyası
 •   Süd vəzisinin doppleroqrafiyası
 •   Kiçik çanaq üzvlərinin doppleroqrafiyası
 •   Hamiləliyin doppleroqrafiyası
 •   Böyrəklərin doppleroqrafiyası  və s…
 •   Yumşaq toxuma 
 •   Limfa düyünləri
 •   Neyrosonoqrafiya
 •   Tüpürcək vəzləri
 •   Süd vəziləri
 •   Transrektal