• 1.    Qanın sterilliyi
 • 2.    Sidiyin əkilməsi
 • 3.    Nəcisin əkilməsi
 • 4.    Nəcisin əkilməsi
 • 5.    Spermanın əkilməsi
 • 6.   Ureaplazma və mikoplazmaya görə əkilmə
 • 7.    Ana südünün əkilməsi
 • 8.    Əsnəkdən yaxma
 • 9.    Ağız boşluğundan yaxmanın əkilməsi
 • 10.  Qulaqdan yaxma sağ və sol 30
 • 11.  Ana südün. əkilm.(sağ-sol)
 • 12.  Dilin üzərindən yaxmanın əkilməsi
 • 13.  Dizbakterioz
 • 14.  Uşaqlıq yolu möhtəviyyatının əkilməsi
 • 15.  Assit mayesinin əkilməsi
 • 16.  Onurğa beyni mayesinin əkilməsi
 • 17.  Gözdən yaxma
 • 18.  Uretra möhtəviyyatının əkilməsi
 • 19.  Burundan yaxma
 • 20.  Qulaqdan yaxma
 • 21.  Yara möhtəviyyatının əkilməsi
 • 22.  Bəlğəmin əkilməsi
 • 23.  Plevra mayesinin əkilməsi
 • 24.  Perikardial mayenin əkilməsi
 • 25.  Başqa materialların əkilməsi
 • 26.  Gözdən yaxma (sağ və sol)