1.    Herpes Simpleks II İgG (IFA)

2.    Herpes Simpleks II İgM (IFA)

3.    Brusella İgG (IFA)

4.    Brusella İgM (IFA)

5.    Rubella İgG (IFA)

6.    Rubella İgM (IFA)

7.    Herpes Simpleks I İgG (IFA)

8.    Herpes Simpleks I İgM (IFA)

9.    Treponema pallaidum IgG+IgM

10.  HIV

11.  Helikobakter pylori İgG

12.  Helikobakter pylori İgM

13.  Echinococcus (p2) spesifik İg E

14.  Lyambliya Ab

15.  Asca İgG (ascaris  lumbricoldes)

16.  HBsAg kart test

17.  HCV kart test

18.  Mikobakterium tuberkulozis qanda İgG

19.  Mikobakterium tuberkulozis qanda İgM

20.  İnfeksion mononukleoz

21.  Meningitis İgG

22.  Papilloma Virus İgG

23.  HDV Ag (IFA)

24.  HDV Ab (IFA)

25.  Helikobakter pylori İgM (IFA)

26.  Helikobakter pylori İgG (IFA)

27.  Asca İgG (ascaris lumbricoldes) (IFA)

28.  HIV (IFA)

29.  Xlamidiya yaxmada (İFR) (IFA)

30.  Brusella İgG (IFA)

31.  Treponema pallaidum İgM (IFA)

32.  Toksoplazma İgG (IFA)

33.  Toksoplazma İgM (IFA)

34.  Rubella İgG (IFA)

35.  Rubella İgM (IFA)

36.  Sitomeqalivirus İgG (IFA)

37.  Sitomeqalivirus İgM (IFA)

38.  Xlamidiya İgG (IFA)

39.  Xlamidiya İgM (IFA)

40.  Ureoplazma yaxmada (İFR) (IFA)

41.  Mikoplaza yaxmada (İFR) (IFA)

42.  Brusella İgM (IFA)

43.  Qardnerella vaginalis (IFA)

44.  Hepatit B (HBsAg) (IFA)

45.  Hepatit B (HBeAb) (IFA)

46.  Hepatit B (HBeAg) (IFA)

47.  Hepatit B (HBcorAb İgG+M) (IFA)

48.  Hepatit C (HCV İgM+İgG) (IFA)

49.  Hepatit A (HAV İgM+İgG) (IFA)

50.  Xlamidiya yaxmada (İFR)

51.  Malyariya