1.   Sinovial mayenin müayinəsi

2.   Qanın ümumi analizi (19 parametr)

3.   Sidiyin ümumi analizi

4.   Neçiporenko üsulu ilə sidiyin müayinəsi

5.   Yaxmanın mikroskopiyası kişi

6.   Yaxmanın mikroskopiyası Qadın

7.   Yaxmanın mikroskopiyası (təmizlik dərəcəsi)

8.   Qardnerella vaginalis

9.   Nəcisin ümumi analizi

10.  Spermoqramma

11.  Spermanın mikroskopiyası

12.  Nəcisdə gizli qanın aşkar edilməsi

13.  Sidikdə öd piqmenti

14.  Eritrositlərin çökmə sürəti (EÇS)

15.  Bəlğəmin tədqiqi

16.  Qan qrupu və rezus faktor

17.  Qanın uyğunluğu

18.  Zimnitski sınağı

19.  Kakovski-Addis üsulu ilə sidiyin müayinəsi

20.  Uretra yuyuntusunun tədqiqi

21.  Leykoformula (mikroskopiya)