1.       Hepatit C virus (keyfiyyət+kəmiyyət təyini)

2.       Hepatit B virus (keyfiyyət+kəmiyyət təyini)

3.       Hepatit C virus (keyfiyyətcə təyini)

4.       Hepatit C virus (kəmiyyət təyini)

5.       Hepatit B virus (keyfiyyətcə təyini)

6.       Hepatit B virus (kəmiyyət təyini)

7.       Genotipləşdirmə (Hepatit C üçün)